Pin-Yin.org bù xián bù dàn

PinYin»Cheng Yu » Bu Xian Bu Dan

Bu Xian Bu Dan

bù xián bù dàn Annotate (不咸不淡)

①píng píng dàn dàn ;pǔ pǔ tōng tōng 。②zhǐ lěng yán cháo xiào 。
①平平淡淡;普普通通。②指冷言嘲笑。

① flatly light; Everyday. ② shows Leng Yan is derisive.